Autumn/Winter stories 2023

Beneficjent Magdalena Owczarek
zrealizowała projekt:

„Internacjonalizacja firmy Magdalena Owczarek poprzez promocję polskiej marki ZISOU na rynkach zagranicznych”,
w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
– Go To Brand

Celem projektu jest promocja i internacjonalizacja firmy Magdalena Owczarek oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Efektem projektu będzie zdobycie nowych kontraktów handlowych, nowych rynków zbytu, prestiż,
większe zaufanie, lepsze kojarzenie nazwy z oferowanymi produktami; co ostatecznie wpłynie na
rozwój wymiany handlowej, internacjonalizację firmy i zwiększenie osiąganych przychodów, w tym z tytułu eksportu.

Wartość projektu: 284 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 242 165.00 PLN

logos ue 1024x130 1

Beneficjent Magdalena Owczarek
zrealizowała projekt:

„Promocja marki ZISOU na światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju”,
w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
– Go To Brand Expo 2020

Celem projektu jest promowanie marki ZISOU na rynkach Zatoki Perskiej w celu wejścia firmy
Magdalena Owczarek na nowe rynki oraz budowę więzi gospodarczych Polski z ZEA.

Efektem projektu będzie zdobycie nowych kontraktów handlowych, nowych rynków zbytu, prestiż,
większe zaufanie, lepsze kojarzenie nazwy z oferowanymi produktami; co ostatecznie wpłynie na
rozwój wymiany handlowej, internacjonalizację firmy i zwiększenie osiąganych przychodów, w tym z tytułu eksportu.

Wartość projektu: 177 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 150 875,00 PLN

logos ue 1024x130 1

Polskie Mosty Technologiczne

Firma Magdalena Owczarek realizuje projekty w ramach projektu Polskie
Mosty Technologiczne na dwóch rynkach docelowych.

Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest: Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Rynki docelowe:
Tajwan
Wartość projektu: 180 000,00 PLN

Malezja
Wartość projektu: 180 000,00 PLN

Strona www projektu: https://www.paih.gov.pl/pmt

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej -Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR03.03.01-00-0001/17-00
Polskie Mosty Technologiczne.

fundusze1
logo thezisou

JOIN THE CLUB!

Zapisz się i otrzymaj 5% zniżki na pierwsze zakupy

logo thezisou

JOIN THE CLUB!

Zapisz się i otrzymaj

5% zniżki

na pierwsze zakupy!

logo thezisou

YOU ARE IN THE CLUB!

Dziękujemy!
Na Twój email został wysłany kod rabatowy!